Birim Kalite Komisyonu

BAŞKAN Dr. Öğr. Üyesi Veysel ALCAN
ÜYE Doç. Dr. Salih Hakan YETGİN
ÜYE Doç. Dr. Serap AKCAN
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Münir SÜNER
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Egemen TANER
ÜYE Fak. Sek. Ömer Faruk ERCAN