Misyon ve Vizyon

Misyon
  • Mühendislik alanında bilgi ve beceri düzeyi yüksek, mesleki ve teknolojik gelişmeleri takip eden, analitik düşünme  ve etkin iletişim becerilerine sahip, etik değerlere bağlı ve toplumsal değerlere saygılı mühendisler yetiştirmek.
  • Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üretmek ve uygulamaya yönelik nitelikli araştırmalar yapmak.

Vizyon
  • Eğitim ve öğretimde uluslararası düzeyde kabul gören, uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme projeleri yürüten, geliştirdiği projelerle üniversite-sanayi işbirliğine katkı sunan, yenilikçi ve sürekli gelişen bir fakülte olmaktır.